Usługi bhp p.poż

El Pix świadczy profesjonalne usługi  z zakresu BHP,  P.POŻ   oraz Ochrony Środowiska w naszej ofercie znajduje się :

 •         przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń

 •         opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,  P.POŻ   oraz Ochrony Środowiska

 •         sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,  wypadków  w drodze do i z pracy.

 •          sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP

 •         prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych

 •         współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną , PSP w  sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zagrożeń p-poż

 •          sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.

 •         Wprowadzanie systemów zarządzania BHP w firmach (ISO, SCC)

 •         Doradztwo w zakresie: BHP, Prawa Pracy, P.POŻ oraz Ochrony środowiska

 •         Tworzenie instrukcji bezpiecznej pracy.

 •         Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 •         Tworzenie instrukcji stanowiskowych

 •         Pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP , PIS i PSP

 •         Profesjonalną analizę doboru środków ochrony indywidualnej oraz tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 •         Pomoc przy wykonywaniu pomiarów( oświetlenia, hałasu itp.)

 •         Oraz inne zadania w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od ilości zatrudnionych osób, rodzaju działalności prowadzonej przez zleceniodawcę,