Szkolenia

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Szkolenia BHP:

  • Szkolenia wstępne

  • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

  • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

  • Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

  • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia p.poż:

  • Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej

Szkolenia dla osób pracujących przy urządzeniach energetycznych, przygotowujące do egzaminu

 kwalifikacyjnego E gr. 2

 Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju szkolenia oraz ilości szkolonych osób.