Obsługa firm

Firma El -Pix oferuje profesjonalną i  kompleksową  obsługę BHP i P.POŻ   małym i średnim  firmom na zasadzie outsourcing-u.

Korzyści, wynikające ze współpracy  z firmą to:

  • BEZPIECZEŃSTWO - prawidłowo prowadzona dokumentacja związana z BHP, P.POŻ, oraz ochroną środowiska ,uchroni  Państwa firmę przed ewentualnymi konsekwencjami w przypadku kontroli PIP , Straży Pożarnej,  PIS.

  • OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – zatrudnienie firmy zewnętrznej jest tańsze, niż przeszkolenie pracownika z zakresu  BHP P.POŻ, lub zatrudnienie nowego  pracownika o podobnych kwalifikacjach. Obsługa gwarantuje realizacje wszystkich spraw związanych z BHP, P.POŻ, oraz Ochroną Środowiska.

  • ELASTYCZNOŚĆ – możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych – oznacza to, że zerwanie umowy w przypadku niespełnienia oczekiwań , co jest znacznie łatwiejsze, niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

  • CIĄGŁOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG – gwarantujemy ciągłość świadczenia usług,  w przypadku pracownika etatowego należy liczyć się z możliwością jego czasowej absencji spowodowanej:  urlopem  lub zwolnieniem  lekarskim.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy umowy stałe:

Bez kosztowe -  brak stałych opłat miesięcznych, opłaty powstają w momencie realizacji danej usługi *

Z opłatą miesięczną- stała opłata miesięczna zawierająca określone usługi i szkolenia *

 

*Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy w zależności od ilości zatrudnionych osób i rodzaju prowadzonej działalności przez zleceniodawcę,